2012. május 22. Közgyűlés

Az Egyesület éves közgyűlését 2012. május 22-én, kedden tartotta, a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumban.
A rendezvényre meghívtuk Dr. Völner Pál infrastruktúráért felelős államtitkár urat is, aki a meghívást elfogadta és a közgyűlésen jelen volt.

A Közgyűlésen a tagtársak jelentős része képviselte magát, ahol az elnöki köszöntőt követően a hivatalos beszámolókon kívül, a következő napirendi pontokat érintettük:

Kihirdettük az "ITS Hungary Kiválósági Díj" pályázat eredményét és átadtuk a díjat.

Évekkel ezelőtt díjat azzal a céllal hirdettük meg, hogy az intelligens közlekedési rendszerek és szolgáltatások területén az Egyesület tagjai által megvalósított - innovatív, jelentős nemzetgazdasági hasznot hozó, új megoldásokat felmutató - projektek közül a legkiválóbbat ily módon is kitüntessük. A Díj átadására idén hatodik alkalommal került sor.

Az ITS Hungary „Kiválósági Díjra” ebben az évben 2 pályázat érkezett:

TOPOLISZ Térinformatikai Stúdió Kft. „Pay As You Drive (PAYD) – Úthasználat alapú biztosítási rendszer” c. pályázata és

A Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. által benyújtott „Transmodel tanúsítás kialakítása” c. pályázat.

A bírálat szempontjai az alábbiak voltak:

  • A munka jelentőségének, előnyeinek, társadalmi hasznának, a várt költség/haszon aránynak, a pályázat innovatív jellegének bemutatása;
  • Milyen mértékben járul hozzá a pályázó a rendszerek hazai fejlesztéséhez;
  • Milyen mértékben járul hozzá a pályázó a rendszerek hazai megvalósításához;
  • Milyen mértékű nemzetgazdasági haszon várható.

A végső döntést a Bíráló Bizottság az ITS Hungary vezetőségi ülésén hozta meg, eszerint a „Kiválósági Díj 2012” nyertese a Közlekedéstudományi Intézet az általa benyújtott „Transmodel tanúsítás kialakítása” című munkájával.

A nyertes pályázó az elnyert oklevélen és plaketten kívül lehetőséget kap arra, hogy 1 fő részt vehessen az „ITS Világkongresszuson”, mely 2012. október 22-26 között Bécsben kerül megrendezésre.

A nyertes pályázónak járó oklevelet, és az „ITS Hungary Kiválósági Díj 2012” plakettet Dr. Völner Pál államtitkár úr adta át.

 

Kihirdettük az "ITS Nívódíj" pályázat eredményét és átadtuk a díjakat, melyre idén harmadik alkalommal került sor.

Pályázni idén is három kategóriában lehetett: szakmérnöki diplomamunkával, illetve felsőfokú szakképzést lezáró diplomamunkával, valamint Tudományos Diákköri Konferencia (TDK) pályamunkával.

Az idei évben két pályázat érkezett be, egy TDK és egy diplomamunka. A diplomamunka kategóriában Ventura Anikó pályázott Változtatható jelzésképű táblák jelzésrendszere, európai harmonizációs törekvések c. dolgozatával. Az Egyesület vezetése a pályamunkát megfelelőnek találta, így a jelöltet a pályázati kiírásban meghirdetett jutalomban részesítették, mely ebben a kategóriában 75.000 Ft pénzjutalom. TDK kategóriában Családi Judit pályázott „Passzív gyalogos érzékelő rendszerek” c. művével. Az Egyesület vezetése ezt a munkát is díjazásra alkalmasnak találta, így a jelöltet jutalomban részesítette, mely a pályázati kiírásoknak megfelelően 50.000 Ft.

Az eredmények ismertetését követően a nyertes pályázóknak Dr. Völner Pál államtitkár úr adta át az „ITS Hungary Nívódíj 2012” okleveleket.

 

A Közgyűlésen készült felvételek itt megtekinthetőek.

A 2012. május 22-én megtartott éves Közgyűléshez kapcsolódó hivatalos dokumentumok az alábbiakban érhetőek el:

 

a közgyűlés jegyzőkönyve (a jegyzőkönyv itt tekinthető meg)

A jegyzőkönyv mellékletei:

- jelenléti ív (a jelenléti ív itt tekinthető meg) 
- napirend (a napirend itt tekinthető meg) 
- számvizsgáló bizottság jelentése (a jelentés itt tekinthető meg) 
-egyszerűsített mérleg eredményei (a mérleg itt tekinthető meg) 
-2011. évi közhasznúsági jelentés (a közhasznúsági jelentés itt tekinthető meg)

 

ITS Hungary Egyesület  -  H-1113 Budapest, Bartók Béla út 152.  -  Tel: + 36 30 9642856  -  e-mail: itshungary@tvnetwork.hu

S5 Box